Oferta edukacyjna
PDF Drukuj Email
Szkoły "FAMA" w Inowrocławiu

Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu
Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA"
ul. 3 Maja 11/13
88-100 Inowrocław
tel. 52 353 30 89
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prowadzimy nabór na następujące kierunki :

Policealne Medyczne Studium Zawodowe :

1. opiekun medyczny - nauka trwa 1 rok w trybie zaocznym

2. asystentka stomatologiczna - nauka trwa 1 rok w systemie stacjonarnym ( zajęcia tylko w weekendy)

3. technik masażysta - nauka trwa 2 lata ( zajęcia tylko w weekendy)

4. higienistka stomatologiczna - nauka trwa 2 lata ( zajęcia tylko w weekendy)


Policealne Studium Zawodowe "Fama"

zajęcia  w trybie zaocznym co dwa tygodnie w soboty, niedziele
1. technik administracji

2. technik bhp

3. technik informatyk

4.technik rachunkowości

5. opiekunka środowiskowa

6. asystent osoby niepełnosprawnej

Nauka bezpłatna.

Zapraszamy do sekretariatu Szkoły we wszystkie weekendy
lub w tygodniu : wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 - 15.00

- możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną i pracowniami.

 

Kurs języka niemieckiego

Kurs języka migowego

Kurs masażu

Policealne Studium Zawodowe „Fama” organizuje kursy w wymiarze 50 godzin.

Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele zjazdowe w godzinach: 15.15- 18.00.

Koszt kursu 350 zł.

Więcej informacji oraz zapisy w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy!


Policealne Studium Zawodowe "Fama"

Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej.

Kierunki kształcenia:

 

  Higienistka stomatologicznanauka bezpłatna NOWOŚĆ !!!

 

Informacje ogólne

 

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Głównie wykonuje: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.W swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny spełniający najwyższe wymagania. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego, oraz przekazuje zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu – ustnie lub pisemnie. Sprawdza parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. Stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych. Ponadto współpracuje m.in. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną.

Opis

Czas nauczania:

2 lata/4 semestry

Tryb nauczania:

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (piątek, sobota, niedziela co tydzień),

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzyma:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Higienistka stomatologiczna

       Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do         pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Absolwenci szkoły znajdują zatrudnienie w:

 • kliniki stomatologiczne
 • poradnie stomatologiczne
 • pogotowie stomatologiczne

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie higienistka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •  przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu;
 •  organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
 •  wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
 •  wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
 •  prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

 

opmed3   Asystentka stomatologiczna

Informacje ogólne

 • Nauka  trwa 1 rok 
 • Zajęcia w szkole policealnej odbywają się trzy dni w tygodniu (piątek, sobota, niedziela)
 • Po ukończeniu szkoły policealnej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, absolwenci
  uzyskują tytuł zawodowy – Asystenka stomatologiczna

 

Przedmioty

Przedmioty do realizacji w studium policealnym :

 • Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
 • Farmakoterapia stomatologiczna
 • Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
 • Dokumentacja medyczna w stomatologii
 • Język obcy w stomatologii
 • Język migowy
 • Asystowanie lekarzowi dentyście
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Praktyki zawodowe

 

techadm3   Technik administracji - nauka bezpłatna

Informacje ogólne

 • Nauka w studium policealnym  trwa 2 lata,
 • Zajęcia w szkole policealnej odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela),
 • Po ukończeniu szkoły policealnej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • absolwenci studium policealnego uzyskują tytuł zawodowy - TECHNIK ADMINISTRACJI;

Przedmioty

Przedmioty do realizacji w studium policealnym :

 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
 • Prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo administracyjne i prawo finansów publicznych
 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Zarys statystyki
 • Rachunkowość i analiza ekonomiczna
 • Socjologia i psychologia społeczna
 • Technika biurowa
 • Organizacja pracy biurowej
 • Język angielski zawodowy
 • Specjalizacja

 

techrach3   Technik rachunkowości nauka bezpłatna

Informacje ogólne

 • Nauka w studium policealnym trwa 2 lata,
 • Zajęcia w szkole policealnej  odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela),
 • Po ukończeniu szkoły policealnej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 
 • absolwenci studium policealnego uzyskują tytuł zawodowy - TECHNIK RACHUNKOWOŚCI;

Przedmioty

Przedmioty do realizacji:

 • Podstawy ekonomii
 • Technika biurowa
 • Statystyka
 • Zasady rachunkowości
 • Marketing
 • Elementy prawa
 • Przedsiębiorcy
 • Rachunkowość
 • Finanse
 • Język angielski
 • Podstawy przedsiębiorczośc
 • Kultura zawodu
 • Pracownia ekonomiczno informatyczna
 • Praktyka zawodowa

 

techinf3   Technik informatyk nauka bezpłatna

Informacje ogólne

 • Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata,
 • Zajęcia w studium policealnym  odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela),
 • Po ukończeniu szkoły policealnej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 
 • absolwenci studium policealnego uzyskują tytuł zawodowy - TECHNIK INFORMATYK;

Przedmioty

Przedmioty do realizacji:

 • Programowanie strukturalne i obiektowe
 • Język angielski zawodowy
 • Oprogramowanie biurowe
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne i sieci komputerowe
 • Multimedia i grafika komputerowa
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Specjalizacja
 • Praktyka zawodowa
 
techbhp3   Technik BHPnauka bezpłatna

Informacje ogólne

 • Nauka w studium policealnym  trwa 3 semestry,
 • Zajęcia  w szkole policealnej odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela),
 • Po ukończeniu szkoły policealnej  i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 
 • absolwenci studium policealnego uzyskują tytuł zawodowy -TECHNIK BHP;

Przedmioty

Przedmioty do realizacji:

 • Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego
 • techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
 • Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji
 • Toksykologia
 • Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
 • Prawna ochrona pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Analiza i ocena zagrożeń
 • Szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp
 • Ochrona naturalnego środowiska i ochrona ppoż.
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Użytkowanie komputera
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa 

 

opsrod   Opiekunka środowiskowanauka bezpłatna

Informacje ogólne

 • Nauka w studium policealnym trwa 1 rok,
 • Zajęcia w szkole policealnej odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela),
 • Po ukończeniu szkoły policealneji zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 
 • absolwenci policealnego studium  uzyskują tytuł zawodowy - OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA;

Przedmioty

Przedmioty do realizacji w szkole policealnej:

 • Elementy pedagogiki społecznej opiekuńczej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Polit. społ. państwa z element. organizacji pomocy społ.
 • Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z ludźmi niepełnosprawnymi
 • Problemy i kwestie społ. oraz sposoby ich rozwiązywania
 • Podstawy prawa
 • Wybrane elementy organizacji i zarządzania
 • Pierwsza pomoc
 • Zagadnienia higieny osobistej oraz najbliższego środowiska
 • Higiena żywienia
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony i rehabilitacji
 • Język migowy
 • Elementy informatyki
 • Wybrane umiejętności interpersonalne
 • Zarys wiedzy o gospodarce
 • Podstawy psychopatologii
 • Metodyka organizacji czasu wolnego

 

opdps3   Opiekun w domu pomocy społecznejnauka bezpłatna

Informacje ogólne

 • Nauka w policealnej szkole  trwa 2 lata,
 • Zajęcia w studium policealnym odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela),
 • Po ukończeniu szkoły policealnej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 
 • absolwenci studium policealnego  uzyskują tytuł zawodowy - OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ;

Przedmioty

Przedmioty do realizacji:

 • Wybrane zagadnienia psychologii ogólnej i społecznej
 • Podstawy psychologii rozwojowej
 • Pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego
 • Podstawy gerontologii
 • Podstawy psychopatologii
 • Wybrane zagadnienia z socjologii
 • Podstawy prawa
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Etyka
 • Zdrowie w różnych okresach życia
 • Promocja zdrowia
 • Wybrane zagadnienia z rehabilitacji
 • Elementy psychoterapii
 • Problematyka aktywizacji
 • Planowanie i organizacja czasu wolnego
 • Wybrane zagad. z metodyki pracy z podopiecznymi ins. opiekuńczych
 • Pierwsza pomoc
 • Elementy arteterapii
 • Wychowanie fizyczne z elem.rehabilit.
 • Elementy komunikacji interpersonalnej
 • Elementy informatyki
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Trening interpersonalny
 • Lustracja w placówkach pomocy społecznej
 
asosniep3   Asystent osoby niepełnosprawnej - nauka bezpłatna

Informacje ogólne

 • Nauka studium policealnym trwa 1 rok,
 • Zajęcia w policealnej szkole odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela),
 • Po ukończeniu szkoły policealnej  i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,  
 • absolwenci policealnego studium  uzyskują tytuł zawodowy - ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ;

Przedmioty

Przedmioty do realizacji:

 • Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Polityka społeczna
 • Wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej.
 • Asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji
 • Promocja zdrowia i profilaktyka
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa 8 tygodni
 
kelbar3   Kelner specjalność barman - nauka bezpłatna
 

Informacje ogólne

 • Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata, 
 • Zajęcia w policealnym studium odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela),  
 • Po ukończeniu szkoły policealnej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 
 • absolwenci plicealnego studium uzyskują tytuł zawodowy - KELNER SPECJALNOŚĆ BARMAN;

Przedmioty

 
Przedmioty do realizacji:
 • Technologia gastronomiczna
 • Zasady żywienia
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy psychologii
 • Ekonomika i rachunkowość w gastronomii
 • Obsługa konsumenta
 • Specjalizacja
 
 
opmed3   Opiekun medyczny - nauka bezpłatna

Informacje ogólne

 • Nauka w studium policealnym trwa 1 rok 
 • Zajecia w szkole policealnejodbywaja się w sytemie zaocznym ( sobota, niedziela) 
 • Po ukończeniu szkoły policealnej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, absolwenci uzyskuja tytuł zawodowy - OPIEKUN MEDYCZNY

Przedmioty

Przedmioty do realizacji w Policealnym Studium:

 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Anatomii, fizjologii i patologii
 • Zdrowie publiczne
 • Opieka nad osoba chorą
 • Pracownia zabiegów higienicznych
 • Podstawy prawa i ekonomii
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyka zawodowa

 

Studium Policealne "Fama" w Inowrocławiu

Kierunki kształcenia:

 

Studium psychologii

Informacje ogólne

 • Nauka w studium policealnym trwa 1 rok,
 • Zajęcia w szkole policealnej odbywają się w trybie zaocznym (sobota, niedziela), 
 • Po ukończeniu szkoły policealnej absolwenci uzyskują dyplom i świadectwo ukończenia szkoły;

Przedmioty

Przedmioty do realizacji:

1. Wybrane zagadnienia z psychologii:

 • społecznej
 • rozwojowej
 • zarządzania

2. Wybrane zagadnienia z psychopatologii

 • uzależnienia
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości

3. Trening integracyjny
4. Warsztat pracy z grupą
5. Negocjacje i mediacje
6. Metody diagnozowania
7. Style poznawcze i typy umysłu
8. Budowa i fizjologia układu nerwowego


Masaż leczniczy

Informacje ogólne

 • Nauka w szkole policealnej trwa 1 rok,
 • Zajęcia w policealnym studium odbywają się w trybie zaocznym (sobota, niedziela), 
 • Po ukończeniu szkoły policealnej absolwenci uzyskują dyplom i świadectwo ukończenia szkoły;

Przedmioty

Przedmioty do realizacji:

 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Elementy fizykoterapii
 • Kinezyterapia
 • Masaż klasyczny
 • Masaż sportowy
 • Masaż relaksacyjny
 • Masaż segmentarny
 • Drenaż limfatyczny
 • Akupresura
 • Psychologia obsługi klienta
 • Podstawy bhp
 • Podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

ZAPRASZAMY!
 

W NASZYCH SZKOŁACH POLICEALNYCH MOGĄ  SIĘ UCZYĆ OSOBY BEZ MATURY