Olsztyn IV Forum Psychoterapeutyczne
Forum Psychoterapeutyczne PDF Drukuj Email

 


 

IV Forum Psychoterapeutyczne odbyło się w dniu 11.04.2015 r.

alt

POMORSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE

„FAMA” Sp. z o.o. w BYDGOSZCZY

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

„FAMA” w OLSZTYNIE

ul. Jagiellońska 41

10-273 Olsztyn

tel./fax (089) 535 85 06

PROGRAM IV FORUM PSYCHOTERAPEUTYCZNEGO

11 KWIETNIA 2015 R.

 

8.30 – 9.15

Rejestracja uczestników

9.15 – 9.30

Powitanie i otwarcie IV forum psychoterapeutycznego

Mariusz Fierek (dyrektor Policealnego Studium Zawodowego „FAMA”)

9.30 – 11.00

Wykład

Być konkurencyjnym – rozwój zawodowy terapeuty zajęciowego

Antonina Pełczyńska (fizjoterapeuta)

Terapeuta zajęciowy – praca czy misja

Antonina Pełczyńska (fizjoterapeuta)

11.00 – 11.30

Przerwa na słodki poczęstunek

11.30 – 14.00

Panel pierwszy

Mediacja – droga do rozwiązywania konfliktów w rodzinie

Krystian Wojnowski (terapeuta zajęciowy)

Powszechność – siła i słabość wynikająca z oceny człowieka

Artur Sobieszek (terapeuta zajęciowy)

Rehabilitacja – znaczenie w opiece nad pacjentem

Antonina Pełczyńska (fizjoterapeuta)

Rozwój plastyczny dziecka – kolorowa chemia i fizyka

Katarzyna Grabska (fizyk)

14.00 – 14.30

Przerwa na obiad

14.30 – 17.00

Panel drugi

Dziecko niepełnosprawne – wspomaganie rozwoju psychomotorycznego

Krystian Wojnowski (terapeuta zajęciowy)

Inność – tolerancja, wyrozumiałość, akceptacja

Artur Sobieszek (terapeuta zajęciowy)

Masaż – narzędzie pracy z podopiecznym

Antonina Pełczyńska (fizjoterapeuta)

Nowatorskość terapeuty zajęciowego – domowe reakcje fizyko-chemiczne

Katarzyna Grabska (fizyk)

17.00 – 17.30

Przerwa na popołudniową herbatę

17.30 – 18.00

Zakończenie, loteria fantowa, rozdanie certyfikatów uczestnictwa

DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ UCZESTNICTWA W IV FORUM PSYCHOTERAPEUTYCZNYM