Grudziądz Atuty
PDF Drukuj Email

Szkoły Policealne "FAMA" w Grudziądzu

 

Korzystne warunki finansowe

Podczas zapisów kandydaci zwolnieni są z opłaty wpisowej. Proponujemy wiele atrakcyjnych kierunków bezpłatnie. Nie pobieramy opłat za egzaminy, egzaminy poprawkowe, wydawane zaświadczenia i legitymacje. Słuchacze nie ponoszą żadnych kosztów przy zakupie środków i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.


Wysoka zdawalność


Tradycja i doświadczenie w kształceniu

Istniejemy na rynku edukacyjnym od 1995 roku, a naszym założeniem od zawsze było kształcenie zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy zarówno w kraju,jak i za granicą.
Pragniemy jak najlepiej przygotować naszych słuchaczy do przyszłego zawodu, dlatego też prowadzone przez nas zajęcia dają szansę na rozwinięcie swoich zainteresowań i zdobycie przydatnych umiejętności.


Ulgi i przywileje

PSZ „FAMA” posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że spełnia warunki określone w ustawie o systemie oświaty. Zapewnia to jej słuchaczom szereg przywilejów:

  • ulgi na przejazdy PKP i PKS (do 24 roku życia)
  • ulgi na przejazdy miejskimi środkami komunikacji (zależy od uchwały samorządu danego miasta)
  • zaświadczenie do ZUS.

 


Dyplom

Absolwenci PSZ „FAMA” po zdaniu egzaminu zewnętrznego z przygotowania zawodowego uzyskują państwowy tytuł technika lub konkretny zawód, wynikający z klasyfikacji zawodów Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Programy nauczania

Programy nauczania w PSZ „FAMA” są programami przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w przypadku specjalności są to programy opracowane przez pracowników „FAMY”, jednak na podstawie ministerialnego minimum.


Kadra wykładowa

Kadra w PSZ „FAMA” to wykładowcy z uprawnieniami pedagogicznymi i praktycy z danej dziedziny.


Baza dydaktyczna

Nasze szkoły dysponują w pełni wyposażonym zapleczem dydaktycznym, tj. sprzęt multimedialny, profesjonalnie wyposażone pracownie, a także materiały dydaktyczne. Wszyscy słuchacze „Famy” mają możliwość korzystania z komputerów z Internetem oraz bibliotek.


Współpraca

Współpracujemy z szeregiem urzędów (od urzędów administracji wojewódzkiej po urzędy administracji samorządowej i sądy), instytucji i firm. Z tych kontaktów korzystają przede wszystkim nasi słuchacze, odbywając w tych instytucjach praktyki.