Szkoły Policealne "FAMA" w Inowrocław

 
EGZAMIN PRAKTYCZNY    
   
       
       
       
kwalifikacja zawód data godzina
EE.08 technik informatyk 22.06.2019 12,00
A.36 technik rachunkowości 27,06.2019 9,00
EE.09 technik informatyk 30.06.2019 12,00
E-14 technik informatyk 28.06.2019 12,00
AU.65 technik rachunkowości 30.06.2019 12,00
MS.04 opiekun medyczny 22.06.2019 8,00 , 12,00, 16,00
MS.04 opiekun medyczny 23.06.2019 8,00 , 12,00
MS.05 opiekinka środowiskowa 23,06,2019 16,00
MS.13 higienistka stomatologiczna 23.06.2019 8,00 , 12,00
Z-14 higienistka stomatologiczna 23,06,2019 16,00
MS.14 asysyttentka stomatologiczna 22.06.2019 8,00 , 12,00 , 16,00