Szkoły Policealne "FAMA" w Inowrocław

 

 

techadm3

Technik informatyknauka bezpłatna

Technik informatyk zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Dokonuje okresowych przeglądów oraz napraw sprzętu i oprogramowania, a także urzadzeń peryferyjnych (drukarki, skanery) oraz urządzeń sieciowych(serwery, routery). W dzisiejszych czasach każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Informatyk jest więc zawo­dem, który umożliwia pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw.
 
Czas nauczania
2 lata/4 semestry

Tryb nauczania

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela co 2 tygodnie),

 

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzyma:

 

  • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik informatyk

EE.08   - montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  •  montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
  •  projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
  •  projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
  •  tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.