Szkoły Policealne "FAMA" w Inowrocław

 

 

techadm3

 

Technik masażystanauka bezpłatna

 

Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Technik masażysta stanowi średni personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.  Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.

Czas trwania

2 lata/4 semestry

Tryb nauczania

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela co tydzień),

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzyma:

 

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik masażysta

           MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu

Absolwenci naszej szkoły znajdują zatrudnienie w:

 

 • szpitalach, 
 • przychodniach rehabilitacyjnych,
 • gabinetach fizjoterapeutycznych,
 • sanatoriach,
 • hotelach i gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA,
 • prywatnych gabinetach masażu,
 • klubach sportowych jak masażysta drużyny sportowej.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania masażu w medycynie;
 • wykonywania masażu w sporcie;
 • wykonywania masażu w kosmetyce i profilaktyce;
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.