Szkoły Policealne "FAMA" w Inowrocław

 
techadm3

  Technik sterylizacji medycznejnauka bezpłatna

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należą:

·         mycie, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi

·         przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekujących

·         obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji

·         kontrola sprzętu oraz procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji

·         prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności

 Perspektywy zatrudnienia:

  • publiczne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
  • zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych
  • prywatne gabinety stomatologiczne, kosmetyczne

Czas nauczania:

1 rok /2 semestry

Tryb nauczania:

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela co dwa tygodnie)

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzyma:

·         Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik sterylizacji medycznej

       Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej