Szkoły Policealne "FAMA" w Inowrocław

 
techadm3

  Terapeuta zajęciowynauka bezpłatna

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio – psycho – społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

Perspektywy zatrudnienia:

·         placówki rehabilitacji

·         szpitale, sanatoria

·         domy dziennego pobytu, domy pomocy społecznej

·         warsztaty terapii zajęciowej, kluby seniora

·         inne placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Czas nauczania:

2 lata /4 semestry

Tryb nauczania:

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek co tydzień)

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzyma:

·         Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Terapeuta zajęciowy

       Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej