Szkoły Policealne "FAMA" w Inowrocław

 

Szanowni Państwo,

                        Jednym z największych prawideł młodości jest poznanie tego co nowe, zdobywanie nowych

doświadczeń, aby te mogły zaowocować i pomóc młodemu człowiekowi w jego dorosłym życiu. Zapraszając do

podjęcia nauki w naszej szkole podkreślam, że przyszłość ambitnego młodego człowieka rozstrzyga się w okresie

jego edukacji.

                        Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne "Fama" wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom rynku pracy,

starając się przy tym o zapewnienie słuchaczom kompleksowej wiedzy z różnych dziedzin życia, prowadzi

Policealne Studium Zawodowe, które kształci w zawodach: Technik administracji, Technik rachunkowości,

Technik usług kosmetycznych, Opiekun w domu pomocy społecznej, Opiekunka środowiskowa, Asystent osoby

niepełnosprawnej i inne.

                        Ponadto jedną z form działalności jest organizowanie kursów z zakresu nauk ekonomicznych,

prawa, marketingu, reklamy, zarządzania oraz psychologii stosowanej.

                        Zapraszając do rozpoczęcia nauki w Studium, gwarantujemy Państwu doświadczony zespół

dydaktyczny. Dając wiedzę i umiejętności jej praktycznego stosowania, szkoła nie zapomina o rekreacji swoich

słuchaczy, tak niezbędnej podczas intensywnego nauczania. Proponujemy zajęcia sportowe na sali gimnastycznej

i basenie oraz intelektualne- zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów, zgodnie z zainteresowaniami.

                        Życzę Państwu, aby wybór kierunku i nauka w Studium "Fama" były zgodne z Państwa

predyspozycjami i zaowocowały w przyszłej karierze zawodowej.

                                        Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne "Fama" Sp.z.o.o.
                                                                         Prezes
                                                            Ewa Jolanta Nowakowska