Szkoły Policealne "FAMA" w Inowrocław

 

 

Misją Szkoły jest kształcenie i kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu

w ścisłej współpracy z przyszłymi pracodawcami oraz w oparciu o analizy trendów rynku pracy.

 

Wizją jest stworzenie prężnego ośrodka edukacyjnego, dobrze rozpoznawalnego w regionie,

gwarantującego wysoką jakość kształcenia i kreującego absolwentom realne szanse na rynku pracy.