Oferta edukacyjna
PDF Drukuj Email

Policealne Medyczne Studium Zawodowe

Policealne Studium Zawodowe

"FAMA" w Olsztynie


Szkoły Policealne "FAMA" to miejsce w którym, w sposób ciekawy i atrakcyjny
zdobędziesz wiedzę i praktykę.

Obecnie kształcimy na następujących kierunkach:


 

1. POLICEALNE MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE "FAMA" w OLSZTYNIE

alt TERAPEUTA ZAJĘCIOWY: Nauka jest bezpłatna

Wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych technik, metod oraz form
terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu
poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta.
Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb,
zainteresowań i możliwości podopiecznego.

Perspektywy zatrudnienia: placówki rehabilitacyjne, szpitale, sanatoria, warsztaty terapii zajęciowej, kluby seniora,
inne placówki pomocy społecznej.
Czas nauczania: 2 lata/4 semestry
Tryb nauczania:
zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym

 

2. POLICEALNE MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH "FAMA" w OLSZTYNIE

alt OPIEKUN MEDYCZNY: Nauka jest bezpłatna

Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych, rozpoznaje problemy osoby
chorej i niesamodzielnej. Do zadań opiekuna medycznego należy m. in. rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów
opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie
przy zabiegach pielęgniarskich.

Perpektywa zatrudnienia: szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, ośrodki i domy pomocy społecznej, niepubliczne
ośrodki pomocy społecznej, indywidualna opieka w domu pacjenta, fundacje i stowarzyszenia skupiające osoby
niepełnosprawne.
Czas nauczania: 1 rok/2 semestry
Tryb nauczania: zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

alt TECHNIK MASAŻYSTA: Nauka jest bezpłatna

Technik masażysta to zawód przygotowujący do wykonywania masażu medycznego, sportowego, kosmetycznego,
segmentarnego, drenażu limfatycznego, drenażu izometrycznego, profilaktycznego oraz prowadzenia działalności profilaktycznej,
popularyzującej zachowania prozdrowotne. Absolwent po zakończonej szkole posiada wiedzę i umiejętności do samodzielnego
wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych.

Perpektywa zatrudnienia: w zespołach rehabilitacyjnych szpitali, klinik, przychodni rehabilitacyjnych, niepublicznych zakładach
opieki społecznej, domach opieki społecznej, gabinetach prywatnych, placówkach oświatowo-wychowawczych.
Czas nauczania: 2 lata/4 semestry
Tryb nauczania: zajęcia odbywają się w systemie dziennym albo zaocznym.

 

 

3. POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE "FAMA" w OLSZTYNIE

Kierunki 1-roczne:       

alt

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: Nauka jest bezpłatna.


Główną ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez
ułatwienie jej wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz stworzenia warunków do
samodzielnej rehabilitacji.
Działania asystenta osoby niepełnosprawnej obejmują czynności związane z pojedyńczą osobą niepełnosprawną w
obszarze rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia rodzinnego i osobistego. Również pośrednio będą one
dotyczyły czynności związanych z kształtowaniem środowiska
, w którym żyją ludzie niepełnosprawni.

Perspektywy zatrudnienia: sanatoriach, szpitalach, ośrodkach i domach pomocy społecznej, ośrodkach
rehaibilitacyjnych, świetalicach terapeutycznych, zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Czas nauczania: 1 rok/2 semestry
Tryb nauczania: zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela) co dwa tygodnie.

 

alt OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA: Nauka jest bezpłatna.

Istotą pracy tego zawodu jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w
codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności
pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadklach zagrożenia
życia i zdrowia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego,
rozwijania zainteresowań oraz zwiększania samodzielności życiowej.

Perspektywy zatrudnienia: ośrodki i domy pomocy społecznej, kluby samopomocy, świetlice terapeutyczne, ośrodki wsparcia,
placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki poradnictwa rodzinnego, zakłady opiekuńczo-lecznicze.
Czas nauczania: 1 rok/2 semestry
Tryb nauczania: zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela)

 

Kierunki 2-letnie:

oposstar3

 OPIEKUN OSOBY STARSZEJ: Nauka jest bezpłatna     więcej... 

 • Perspektywy zatrudnienia: sanatoria, ośrodki pomocy społecznej, kluby samopomocy, zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • Czas nauczania: 2 lata/4 semestry
 • Tryb nauczania: zajęcia odbywają się w systemien zaocznym (sobota, niedziela)
opdps3

 OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ: Nauka jest bezpłatna    więcej... 

 • Perspektywy zatrudnienia: ośrodki pomocy społecznej,
 • Czas nauczania: 2 lata/4 semestry
 • Tryb nauczania: zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela)
techadm3

 TECHNIK ADMINISTRACJI: Nauka jest bezpłatna   więcej... 

 • Perpektywy zatrudnienia: w administracji rządowej i administracjach specjalnych, w jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach powiatowych, gminnych i miejskich, w przedsiębiorstwach,
 • Czas nauczania: 2 lata/4 semestry
 • Tryb nauczania: zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela)
techrach3

 TECHNIK RACHUNKOWOŚCI: Nauka jest bezpłatna   więcej...

 • Perspektywy zatrudnienia: działy finansowo-księgowe przedsiębiorstw, instytucje typowo finansowe: banki, urzędy skarbowe, towarzystwa ubezpieczeniowe. Może prowadzić również własną działalność.
 • Czas nauczania: 2 lata/4 semestry
 • Tryb nauczania: zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela)
techkosm3

 TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH: Nauka jest bezpłatna      więcej...

 • Perspektywy zatrudnienia: gabinety kosmetyczne, odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, sklepach i hurtowniach kosmetycznych
 • Czas nauczania: 2 lata/4 semestry
 • Tryb nauczania: zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela)

 

4. STUDIUM POLICEALNE "FAMA" w OLSZTYNIE

 • SZKOLENIA MINISTERIALNE - 1-roczne/2 semestry


* Asystent rodziny

* Mediator rodzinny


 

 • KURSY:

* Koordynator ds. osób niepełnosprawnych i starszych

* Opiekunka dziecka zdrowego i niepełnosprawnego

* Masaż klasyczny