Grudziądz Oferta edukacyjna
PDF Drukuj Email

Szkoła współpracuje z firmami zatrudniającymi pracowników w Niemczech.

Oferta specjalna

 •  Kurs języka migowego i niemieckiego dla słuchaczy Studium - gratis.

Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Grudziądzu
Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej

Kierunki ksztalcenia:

 

techadm3   Technik administracji - nauka bezpłatna
 • Nauka trwa 2 lata
 • Zajęcia odbywają się w trybie dziennym oraz zaocznym
 • Po ukonczeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  absolwenci uzyskują tytuł zawodowy - Technik administracji
 
techrach3   Technik rachunkowości nauka bezpłatna
 • Nauka trwa 2 lata
 • Zajęcia odbywają się w trybie dziennym oraz zaocznym
 • Po ukonczeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  absolwenci uzyskują tytuł zawodowy - Technik rachunkowości
 
opdps3   Opiekun w domu pomocy społecznejnauka bezpłatna
 • Nauka trwa 2 lata
 • Zajęcia odbywają się w trybie dziennym oraz zaocznym
 • Po ukonczeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  absolwenci uzyskują tytuł zawodowy - Opiekun w domu pomocy społecznej
 
techhandl3   Technik handlowiec nauka bezpłatna
 • Nauka trwa 2 lata
 • Zajęcia odbywają się w trybie dziennym oraz zaocznym
 • Po ukonczeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  absolwenci uzyskują tytuł zawodowy - Technik handlowiec
 
asosniep3   Asystent osoby niepełnosprawnej - nauka bezpłatna
 • Nauka trwa 1 rok
 • Zajęcia odbywają się w trybie dziennym oraz zaocznym
 • Po ukonczeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  absolwenci uzyskują tytuł zawodowy - Asystent osoby niepełnosprawnej

Technik BHPnauka bezpłatna                                                                                            

 • Nauka trwa 1,5 roku
 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym (sobota, niedziela),
 • Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  absolwenci uzyskują tytuł zawodowy -Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Opiekun medyczny - nauka bezpłatna  

 • Nauka trwa rok,
 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym (sobota, niedziela),
 • Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,                                                           absolwenci uzyskują tytuł zawodowy –  Opiekun medyczny

Studium Policealne "FAMA" w Grudziądzu
Szkoła bez uprawnień szkoły publicznej - kierunki płatne

Kierunki ksztalcenia:

Studium psychologii

 • Nauka trwa 1 rok
 • Zajęcia odbywają się w trybie dziennym oraz zaocznym
 • Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują dyplom oraz świadectwo ukończenia szkoły

Instruktor terapii uzależnień 
We współpracy z Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu

 • Nauka trwa 1 rok
 • Zajęcia odbywają się w trybie dziennym oraz zaocznym
 •  Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują dyplom oraz świadectwo ukończenia szkoły

Opiekunka dziecięca

 • Nauka trwa 1 rok
 • Zajęcia odbywają się w trybie dziennym oraz zaocznym
 • Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują dyplom oraz świadectwo ukończenia szkoły

Asystentka sekretarka

 • Nauka trwa 1 rok
 • Zajęcia odbywają się w trybie dziennym oraz zaocznym
 • Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują dyplom oraz świadectwo ukończenia szkoły

Terapia zajęciowa

 • Nauka trwa 1 rok
 • Zajęcia odbywają się w trybie dziennym oraz zaocznym
 • Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują dyplom oraz świadectwo ukończenia szkoły

Zarządzanie małą firmą

 • Nauka trwa 1 rok
 • Zajęcia odbywają się w trybie dziennym oraz zaocznym
 • Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują dyplom oraz świadectwo ukończenia szkoły

Asystent bankowości      

 •  Nauka trwa 1 rok
 •  Zajęcia odbywają się w trybie dziennym oraz zaocznym
 •  Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują dyplom oraz świadectwo ukończenia szkoły